តើម៉ាសបិតមុខមួយណាដែលសក្ក័សមនឹងអ្នក?

អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ចំពោះគ្រប់ប្រភេទនៃម៉ាសបិទមុខដែលមានលើ somalystore.com ដូចនេះ យើងសូមណែនាំនូវប្រភេទដែលអ្នកគួរជ្រើសរើស

1. Freeman Feeling Beautiful Facial Clay Mask, Chocolate & Strawberry  

1 វាផ្សំពី ដីភក់ (clay mask) រួមជាមួយក្លិននៃសូកូឡា និង ស្តូបឺរី ។​ វាជួយអោយស្បែកភ្លឺ ធ្វើអោយរន្ធញើសរួមតូច។ សំរាប់ស្បែក : ស្បែកធម្មតា ស្បែកមុខចំរុះ និង ស្បែកខ្លាញ់

2. Freeman Feeling Beautiful Revealing Peel-Off Facial Mask 2 ជាប្រភេទម៉ាសបក ដែលមានសារធាតុផ្សំពី Mega 8 Complex ( goji, acai, pomegranate, mango, mangosteen, cranberry, noni and blueberry ) ដែលជួយបន្ថយភាព ស្រ្តេសនៃស្បែក ។ សំរាប់ស្បែក : គ្រប់ប្រភេទស្បែក

3. Freeman Feeling Beautiful Facial Clay Mask, Mint & Lemon 3 វាផ្សំពីជីអង្គាម និង ក្រូចឆ្មា ដែលជួយកាត់បន្ថយនូវស្បែកខ្លាញ់ និង រន្ធញើសធំ។ សំរាប់ស្បែក ស្បែកមុខខ្លាញ់ ស្បែកដែលងាយឡើងមុន

4. Freeman Feeling Beautiful Facial Enzyme Mask, Pineapple 4 វាបានពីការចំរាញ់នូវ ផ្លែម្នាស់ ដែលជួយកំចាត់ចោលនូវកោសិកាចាស់នៃស្បែក។ សំរាប់ស្បែក : ស្បែកធម្មតា ស្បែកមុខខ្លាញ់ និង ស្បែកមុខចំរុះ

5. Freeman Feeling Beautiful Facial Clay Mask, Avocado & Oatmeal, Purifying 5 ផ្សំពី ផ្លែប័រ ម្ស៉ៅធញ្ញាជាតិ និង ដីភក់ ជួយធ្វើអោយស្បែកស្អាត ផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹម និង ធ្វើអោយស្បែកទន់រលោង ។ សំរាប់ស្បែក : ស្បែកធម្មតា ស្បែកមុខខ្លាញ់ និង ស្បែកមុខចំរុះ

6. Freeman Feeling Beautiful Facial Peel-Off Mask, Cucumber, Skin Silkening 6 ម៉ាសបក ផ្សំពីត្រសក់ ដែលធ្វើអោយត្រជាក់ និង កំចាត់ចោលនូវភាពកង្វក់ចេញពីស្បែក ធ្វើអោយស្បែករលោងស្អាត់់។ សំរាប់ស្បែក : ស្បែកធម្មតា ស្បែកមុខខ្លាញ់ និង ស្បែកមុខចំរុះ

7. Freeman Feeling Beautiful Facial Anti-Stress Mask, Dead Sea Minerals  7 ដីភក់រួមជាមួយសារធាតុបាតសមុទ្រ ជួយរក្សាតុល្យភាពនៃស្បែក និងធ្វើអោយស្បែកភ្លឺថ្លា។ សំរាប់ស្បែក : គ្រប់ប្រភេទនៃស្បែក

8. Freeman Feeling Beautiful Facial Polishing Mask, Charcoal & Black Sugar  8 វាជួយជំរុះកោសិកាចាស់ និង ធ្វើអោយស្បែកស្អាត សំរាប់ស្បែក : គ្រប់ប្រភេទនៃស្បែក

9. Queen Helene Masque, Mint Julep and Aztec Secrets, Bentonite Clay  9   ម៉ាសដីភក់ជាម៉ាសធម្មជាតិដែលជួយស្រូបនូវសារធាតុខ្លាញ៉ ធ្វើអោយរន្ធញើសរួមតូច និង ជួយកំចាត់ចោលនូវកាកសំណល់ចេញពីរន្ធញើស ដោយសំអាតស្បែកបានយ៉ាងស្អាត សំរាប់ស្បែក : ស្បែកធម្មតា ស្បែកមុខខ្លាញ់ និង ស្បែកមុខចំរុះ

10. Queen Helene Mud Pack Masque, Mud Pack 10   វាជួយសំអាតស្បែក ធ្វើអោយស្បែកទន់រលោង និង ជួយបណ្តឹងស្បែកមុខ សំរាប់ស្បែក : ស្បែកធម្មតា ស្បែកមុខខ្លាញ់ និង ស្បែកមុខចំរុះ

11. Queen Helene Grape Seed Extract Peel Off Masque  11 ជួយសំអាតនូវសារធាតុដែលធ្វើអោយស្ទះរន្ធញើ់ស និង ជួយធ្វើអោយស្បែកតឹងណែន សំរាប់ស្បែក : ស្បែកធម្មតា ស្បែកមុខខ្លាញ់ និង ស្បែកមុខចំរុះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.