ម៉ូដសក់ងាយៗដោយមិនចំាបាច់ត្រូវការម៉ាស៊ីនរមូលសក់

ប្រសិនបើអ្នកគ្មានពេលក្រោកធ្វើម៉ូតសក់នៅពេលព្រឺក អ្នកអាចទទួលបានសក់រមួលបានដោយគ្រាន់តែប្រើកូនកន្សែងដៃពីរ និង កៅស៊ូចងសក់
របៀបធ្វើ

overnight_hair2
1.បែងសក់ជាពីរផ្នែកដូចក្នុងរូប
2. រមួលកូនកន្សែងដៃរួចបត់ជាពីរ ដាក់សក់នៅកណ្តាលកន្សែងដៃ
3. ដាក់សក់នៅចំកណ្តាលកន្សែងដៃ ហើយបង្វិលសក់ជំុវិញកន្សែងពីម្ខាងទៅម្ខាងដូចរូបក្នុងរួចចងកៅស៊ូកុំអោយរបូត
4. ធ្វើដូចនឹងរបៀបទី៣លើ់សក់ម្ខាងទៀត អ្នកអាចទទួលបានភ្លីកាន់តែធំបើកន្សែងដៃអ្នកមានទំហំធំ ឬ អ្នកអាចសិតសក 5-6 ដង ដើម្បីទទួលបានសក់ទឹករលកធំ។
សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងសាក់ល្បងធ្វើក្នុងយប់នេះ ហើយស្អែកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចនៅក្នុងរូបចុងក្រោយ
រាត្រីសួស្តី គេងលក់សុបិន្តល្អ

  2 comments for “ម៉ូដសក់ងាយៗដោយមិនចំាបាច់ត្រូវការម៉ាស៊ីនរមូលសក់

 1. Moni
  February 18, 2016 at 1:55 pm

  Welcome

  • somaly
   February 18, 2016 at 3:18 pm

   welcome dear 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.