ផលិតផលថែស្បែកដែលមានសុវត្ថិភាពសំរាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និង ស្រ្តីបំបៅដោះកូន

មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្រ្តីបំបៅកូនមួយភាគធំ ដែលឈប់ប្រើផលិតផលថែស្បែកដើម្បីកូន ព្រោះយល់ថាផលិតផលទាំងនេះអាចផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់កូន ដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនូវផលិតផលមួយចំនួន និង សារធាតុមួយចំនួន ដែលមានក្នុងផលិតផលថែស្បែកដែលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និង ស្រ្តីដែលកំពុងបំបៅដោះកូនអាចប្រើប្រាស់បានគ្មានផលអាក្រក់ដល់កូន :
1. ឡេលាបខ្លួន
ផលិតផលឡេលាបខ្លួនដែលអ្នកគួរជ្រើសរើសប្រើ គឺឡេលាបបំបាត់សង្វារសំរាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ឡេលាបខ្លួនរបស់កូនង៉ារ ។
2

2. ផលិតផលលាបមុខ
មានសារធាតុផ្សំមួយចំនួនដែលគួរជៀសវាងមានដូចជា :
Differin (adapelene)
Retin-A
Renova (tretinoin)
Retinoic acid
Retinol
Retinyl linoleate
Retinyl palmitate
Tazorac and avage (Tazarotene)
Salicylic acid
Beta hydroxy acid
BHA
Lethicin
Phosphatidylcholine
Soy
Textured vegetable protein (TVP)
Beta hydroxy acid
BHA
Tretinoin
Hydroquinone
Oxybenzone
benzophenone
Textured vegetable protein (TVP)
Potassium Thioglycolate (depilatory)
Calcium Thioglycolate (depilatory)
Sodium Hydroxide (minimizer)
Sanguisorba Officinalis Root Extract (minimizer)
Hydrolyzed Soy Protein (minimizer)
sodium methylparaben
methylparaben
ethylparaben
propylparaben
butylparaben
dibutyl phthalate (DBP)
diethylhexyl phthalate (DEHP)
methylbenzene
Formaldehyde
PPD
PPDA

សារធាតុដែលមានសុវត្ថិភាពអាចប្រើបានមានដូចជា :
សារធាតុដែលមានក្នុងក្រែមការពារកំដៅថ្ងៃ ( ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មានស្បែកដែលងាយនិងឡើងអាចម៍រុយ និងជាំមុខដូចនេះអ្នកគួរប្រើក្រែមការពារកំដៅថ្ងៃដែលមាន SPF 30 ឡើងទៅជាការប្រសើរ )
Titanium dioxide
Zinc oxide

ផលិតផលដែលមានសារធាតុ
Glycolic acid
AHA ( Alpha hydroxy acids )
lactic acid
Vitamin C

ផលិតផលបំបាត់មុនដូចជា
Benzoyl Peroxide ( 2.5% – 5% )
T3 ( Clindamycine )
Erythrogel ( Erythromycine )

ម៉ាកផលិតផលដែលប្រើបានមានដូចជា : 
ផលិតផលនៃ ម៉ាក Aveeno ដែលអាចប្រើបានមានដូចជា :
• Active Naturals Positively Radiant Intensive Night Cream
• Active Naturals Positively Ageless Reconditioning Night Cream
• Active Naturals Positively Ageless Lifting & Firming Eye Cream
• Natural Protection Lotion Sunscreen with Broad Spectrum SPF 50

ផលិតផលនៃម៉ាក The Body Shop ដែលអាចប្រើបានមានដូចជា :
ក្រែមលាបពេលថ្ងៃ និង ពេលយប់
• Aloe Soothing Day Cream
• Aloe Soothing Moisture Lotion Spf 15
• Aloe Soothing Night Cream
• Pomegranate Firming Day Cream
• Vitamin E Eye Cream
• Vitamin E Face Mist
• Vitamin E Hand & Nail Treatment
• Vitamin E Illuminating Moisture Cream
• Vitamin E Moisture Cream
• Vitamin E Nourishing Night Cream
• Wise Woman Eye Serum
• Wise Woman Regenerating Day Cream
• Wise Woman Regenerating Night Cream
• Pomegranate Firming Night Cream

សេរ៉ូមលាប :
• Aloe Protective Serum
• Moisture White Shiso Brightening Serum
• Nutriganics Drops Of Youth
• Pomegranate Firming Serum
• Vitamin C Skin Boost
• Vitamin E Moisture Serum
• Wise Woman Vitality Serum

ផលិតផលនៃ ម៉ាក Neutrogena  ដែលអាចប្រើបានមានដូចជា :
• Deep Moisture Night Cream
• Naturals Multi-Vitamin Nourishing Moisturizer
• Naturals Multi-Vitamin Nourishing Night Cream
• Oil-Free Moisture in Combination Skin and Sensitive Skin formulas
• Light Night Cream
• Ageless Essentials Continuous Hydration Night

ផលិតផលនៃ ម៉ាក Yes to… ដែលអាចប្រើបានមានដូចជា :
ក្រែមផ្តល់សំណើមយប់ និង ថ្ងៃ
• Yes to Grapefruit Dark Circle Correcting Eye Cream
• Yes to Grapefruit Even Skin Tone Moisturizer SPF 15
• Yes to Blueberries Daily Repairing Moisturizer
• Yes to Blueberries Daily Repairing Moisturizer SPF 30
• Yes to Carrots Rich Moisture Day Cream
• Yes to Carrots Repairing Night Cream
• Yes to Carrots Moisturizing Eye Cream
• Yes to Carrots Daily Facial Moisturizer SPF 15
• Yes to Cucumbers Calming Night Cream
• Yes to Cucumbers Soothing Daily Calming Moisturizer
• Yes to Cucumbers Daily Calming Moisturizer SPF 30
• Yes to Totmatoes Daily Balancing Moisturizer

Treatments
• Yes to Grapefruit CC Cream
• Yes to Grapefruit Dark Spot Correcting Serum
• Yes to Blueberries Deep Wrinkle Filler
• Yes to Blueberries Eye Firming Treatment
• Yes to Blueberries Intensive Skin Repair Serum
• Yes to Carrots Softening Facial Mask
• Yes to Tomatoes Clearing Facial Mask
• Yes to Cucumbers Soothing Eye Gel
• Yes to Cucumbers Calming Facial Mask

សុំទោសដែលលើកយកតែផលិតផលប៉ែកអាមេរិច ព្រោះផលិតផលប៉ែកអាស៊ីពិបាកក្នុងការស្វែងរកពត៌មាន 😀 សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយោគយល់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.