ក្រែមលាបមាត់ពណ៌សាច់ដែលអ្នកអាចសាកល្បងប្រើបាន

ក្រែមលាបមាត់ពណ៌សាច់កំពុងតែពេញនិយម ដូចនេះថ្ងៃនេះ ខ្ញុំលើកយកក្រែមលាបមាត់ពណ៌សាច់មួយចំនួនមកបង្ហាញ :

1. Maybelline New York Color Sensational Creamy Matte Lip Color ពណ៌ Touch of Spice

វាជាក្រែមពណ៌សាច់ដែលសក្ក័សមបំផុតសំរាប់អ្នកមានសំបុរស្រអែម ព្រោះវាមានពណ៌សាច់បែកពណ៌ត្នោត ។

1

2. NYX Soft Matte Lip Cream ពណ៌ Stockholm

វាមានពណ៌សាច់បែកទឹកក្រូចបន្តិច ដែលសក្ក័សម នឹងសំបុរស និង សណ្តែកបាយ ។

capture-1

3. NYX Soft Matte Lip Cream ពណ៌ London
ពណ៌សាច់បែកផ្កាឈូកដែលសក្ក័សមនឹងសំបុរស។

5fd9a98f902316c45988e7c8b9ca7d0a

4. Kylie Cosmetics Matte Liquid Lipstick 

ពណ៌សាច់មានដូចជា Koko K, Candy K និង Posie K ដែល Candy K និង Koko K សំរាប់អ្នកមានសំបុរស ចំនែក Posie K និង Dolce K សំរាប់អ្នកមានសំបុរស្រអែម ។

484a08131dc89ab8401e432a7d5b9a23

5. Revlon Matte Lipstick ពណ៌ Mauve It Over
វាមានពណ៌សាច់ស្រាល ដែលសក្ក័សមសំរាប់សំបុរសប៉ុណ្ណោះ ។

revlon-matte-mauve-it-over-lip

6. Wet N Wild MegaLast Lip Color ពណ៌ Bare It All និង ពណ៌ In The Flesh

Bare It All គឺ មានពណ៌សាច់ស្រាលដែលសក្ក័សមនឹងសំបុរស ចំនែកពណ៌ In The Flesh មានពណ៌សាច់បែកផ្កាឈូក ដែលសក្ក័សមសំរាប់សំបុរស្រអែម ។

7

7. Colourpop Ultra Satin Lips ពណ៌ Chi និង ពណ៌ Magic Wand
Colourpop មានពណ៌សាច់ជាច្រើនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន ដូចជា ពណ៌ Magic Wand និង ពណ៌ Chi សំរាប់សំបុរស ចំនែកពណ៌ Frick ‘N Frack និង Echo Park សំរាប់សំបុរស្រអែម ។

3

8. NYX Lingerie Collection
វាមានពណ៌ជាច្រើនដូចជា ពណ៌ Push up និង Bedtime flirt សំរាប់សំបុរស និង ពណ៌ Ruffle Trim និង ពណ៌ Exotic សំរាប់សំបុរស្រអែម ។

13473349_823966867737548_1255673559_n

9. M.A.C
ក្រែមលាបមាត់ម៉ាក M.A.C មានក្រែមពណ៌សាច់ជាច្រើន

11061956_956683681054789_3260469875905482692_n

mac-lipsticks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.